Inicio
Web Oficial do Concello de Bueu
Inicio
Galego
Español
Información do Departamento de Benestar Social
Enderezo
Eduardo Vincenti, 28 B, baixo, 36930 Bueu
Teléfono
886 124 816
Fax
986 324 339
Os Servizos sociais municipais son o sistema de protección social máis preto da cidadanía e do seu ambiente familiar e social, que desenvolve programas e presta axudas que favorecen a participación, integración e benestar social das persoas ou grupos dentro do municipio, trabállase con especial incidencia naquelas persoas ou colectivos que, por calquera circunstancia, están en situación de desvantaxe social.

Días de atención o público: Lúns- Mércores e Venres
Horario de atención: 9:00 a 14:00 h.
FUNCIÓNS:
a. O estudo e diagnóstico social da comunidade, que implica a detección e análise de necesidades e demandas, explícitas e implícitas, no seu ámbito de intervención.
b. A elaboración dun plan de intervención comunitario acorde coas necesidades detectadas ou anticipadas no diagnóstico social.
c. A identificación de grupos de poboación vulnerables e a detección precoz de situacións de risco para o desenvolvemento de actuacións de carácter preventivo e de promoción social.
d. A atención das situacións individuais, a información en relación coas demandas presentadas, o diagnóstico e a valoración técnica previa e a consecuente intervención no caso, que incluirá, cando sexa conveniente, a derivación cara ao recurso idóneo dentro do sistema galego de servizos sociais ou a outros sistemas de benestar ou a asistencia nos trámites necesarios para acceder a outros recursos.
e. A participación na xestión das prestacións económicas e o seguimento dos correspondentes proxectos personalizados de intervención nos termos establecidos na normativa específica en materia de inclusión social.
f. A xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte aplicable.
g. A información, a orientación e o asesoramento a toda a poboación, facilitando o seu acceso aos recursos sociais.
h. O fomento da participación activa da cidadanía mediante estratexias socioeducativas que impulsen a solidariedade e a cooperación social organizada.
i. As funcións dos servizos sociais comunitarios básicos previstas na alínea anterior desenvolveranse regulamentariamente

EQUIPO PROFESIONAL
Os programas e proxectos do departamento Municipal de Benestar Social son desenvolvidos por un equipo interdisciplinar de profesionais do ámbito social integrado por duas traballadoras sociais, unha educadora familiar e unha auxiliar administrativa.
Este equipo profesional realiza a atención os cidadáns, facilitando o acceso das persoas aos recursos sociais existentes nas diferentes áreas de actuación:
- Inclusión social
- Discapacidades
- Voluntariado
- Migracións
- Drogodependencias
- Dependencia
- Familia, infancia e mocidade
- Mulleres
- Maiores
- Comunidade
O tempo
Perfil do contratante
Sede Electrónica
Patrimonio en Bueu
Eventos en Bueu
Praias
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Aula de natureza Cabo Udra
Museo Masso
Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
Patrimonio Hermelo
Fundación Novas
Páxina con Documentación sobre Bueu
Séguenos en Twitter
Séguenos en Facebook
GDR
© Concello de Bueu 2012. Concello de Bueu – Eduardo Vincenti, 8 – 36930 Bueu (Pontevedra). Telf. 986 390 029