Inicio
Web Oficial do Concello de Bueu
Inicio
Galego
Español
Licenzas de Urbanismo
Solicitude de licenza, comunicación previa de obras menores e comunicación previa de apertura de actividades.

OBRA MENOR
Suxeitas ao trámite de comunicación previa.
Obras e instalacións de técnica simple e escasa entidade construtiva e económica que non supoñan alteración do volume, do uso, das instalacións e servizos de uso común e do número de vivendas e locais, nin afecten ao deseño exterior, á cimentación, á estrutura ou ás condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións de todas as clases.

En ningún caso se entenderán como tales os parcelamentos urbanísticos, os muros de contención, as intervencións en edificios catalogados e os grandes movementos de terra.

OBRA MAIOR
Obras ou instalacións que non estean incluídas na categoría de obras menores e que necesitan proxecto técnico.

APERTURAS ACTIVIDADES
Suxeitas ao trámite de comunicación previa.
ENLACES
O tempo
Perfil do contratante
Sede Electrónica
Patrimonio en Bueu
Eventos en Bueu
Praias
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Aula de natureza Cabo Udra
Museo Masso
Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
Patrimonio Hermelo
Fundación Novas
Páxina con Documentación sobre Bueu
Séguenos en Twitter
Séguenos en Facebook
GDR
© Concello de Bueu 2012. Concello de Bueu – Eduardo Vincenti, 8 – 36930 Bueu (Pontevedra). Telf. 986 390 029